Husab Bostad AB är inriktade på projektutveckling av småhus i egen regi.

Verksamheten förvärvar, utvecklar, driver planarbete och bygger med hjälp av systerbolaget Husab Byggnads AB eller med extern hjälp.

Ett projekt är en resa över tid. Det är många pusselbitar som ska falla på plats för att ett boende ska bli till. En innovationsprocess som blandar frågor mellan marknad, kundgrupp, form, myndighetskontakter, finansiering, byggteknik och mycket annat. Vår ambition är att alla projekt ska skapa trivsel och en god känsla. Ett bättre boende. Ett tryggare val. Något som är modernt, men även något som är möjligt att påverka i ett tillvalsprogram.

Vår inriktning är mot nyproduktion av bostadsfastigheter, i första hand får småhus inom Stockholms län. Vi tar ansvar för en hel process från idé & analys till färdigställande


av projekt och försäljning. Ambitionen är att utveckla produktionsmetoder där vi kan bygga mindre på byggarbetsplatsen och mer i fabrik. Det kräver ett bra förarbete och lämnar samtidigt en möjlighet till en effektivare lösning.

Vi har hjälp av våra systerbolag i koncernen med byggteknik och färdigställande från Husab Byggnads AB och med förvaltning av bostadsrättsföreningar från Husab Fastigheter AB. Hanteringen av den centrala administrationen säkerställer också projektstyrningen och administrationen.